MANIFEST A FAVOR DE LA QUALITAT A L'EDUCACIÓ PÚBLICA

Seminari de Tècnics Esportius de l'Institut del CAR de St. Cugat


 

Els sota signants professors han decidit en reunió de 20 de març de 2012 realitzar una sèrie d’accions en l’actual context de retallades i menyspreu del sector públic en general i de l’educatiu en particular.

 

Així les nostres accions es regiran per la següent declaració d’intencions:

 

“Volem reivindicar-nos personalment i col·lectiva en defensa de l’educació pública de qualitat”.

 

I es concretaran en les següents accions:

 

  1. Reduir als mínims imprescindibles les tasques burocràtico-administratives que no incideixin en la qualitat de l’ensenyament, per tal de dedicar encara més temps a:

    • Optimització dels continguts de les matèries del currículum i de les activitats d’investigació.

    • Ampliació del suport tècnico-científic amb experts de prestigi.

    • Realització de projectes formatius internacionals en llengua anglesa i d’activitats d’autoformació.

 

  1. Ampliar la reflexió sobre l’actual context de crisi dins de les matèries del currículum, aportant dades objectives relacionades amb la situació social actual,  l’educació, l’educació física i l’esport.

 

  1. Difondre públicament la nostra aposta per l’educació pública de qualitat amb un comunicat a l’apartat de tècnics esportius de la web del centre i donar suport als altres centres educatius que emprenguin iniciatives similars.

 

 

Marina Aragonès Balaguer, Víctor Carrilero Palomo, Ricard Miquel Ferran, Isidre Madir Ramon, José Luís Manzano López, Anna Mohedano Angel, Alexandre Planas Ballet, David Ribera Nebot i Jesús Solís Monill.

 

 

 

 

Seminari de Tècnics Esportius de l'Institut del Centre d'Alt Rendiment

Sant Cugat del Vallès, 30 de març de 2012

 


 

Manifest amb registre d'entrada a la consellera d'ensenyament (pdf)